Ceník inzertní a výlepové služby

Příjem plakátů v pondělí a čtvrtek do 14:00 (výlep probíhá následující den).

Ceník inzertní služby
Plakát „Kultura v Písku“ včetně výlepu 100 ks a uveřejnění na webu 500 Kč/měsíc/modul
Ceník výlepu plakátů (za 1 ks)
FORMÁT do A3 stojky do A2 stojky do A1 stojky do A0
za 1 den 2,90 Kč 3,50 Kč 3,90 Kč 4,50 Kč 6,00 Kč 7,00 Kč 9,00 Kč
 
Ceník výlepu pro Městský úřad Písek, Sladovna Písek, Prácheňské muzeum Písek, Městská knihovna Písek
FORMÁT do A3 stojky do A2 stojky do A1 stojky do A0
za 1 den 1,90 Kč 2,50 Kč 3,00 Kč 3,50 Kč 5,00 Kč 6,00 Kč 7,50 Kč
 
Minimální doba výlepu 7 dní
Umístění plakátů na stojky CkmP 20% přirážka k ceníkové ceně
Přelepka 5 Kč/ks
Příplatek za plochu 10 Kč/ks
Příplatek za soulep 10 Kč/2 ks
Okamžitý výlep 50% přirážka + 500 Kč paušál
Fotodokumentace - paušál 150 Kč
Uvedené ceny jsou ceny bez DPH. K ceně bude připočtena aktuální platná sazba DPH v zákonné výši.
Ceník je platný od 1. 11. 2021.