ŘÁD VÝLEPOVÉ SLUŽBY CENTRA KULTURY MĚSTA PÍSEK

 1. Plakáty k výlepu jsou přijímány v kanceláři předprodeje Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek, telefon: 382 734 711, v pracovní dny od 8:00 do 16:00.
 2. Výlep je prováděn každý týden, a to vždy v úterý a v pátek. Lepí se pouze plakáty dodané nejpozději do 14:00 předešlého dne.
 3. Výlep lze objednat minimálně na jeden týden a maximálně na čtyři týdny. Je-li výlep objednán na dobu delší než čtyři týdny, obnovuje se a znovu účtuje.
 4. Minimální počet přijímaných plakátů není stanoven. Počet plakátů nad 20 ks a plakáty většího formátu než A2 se přijímají podle momentální volné kapacity na výlepových plochách.
 5. Neručíme za poškození vylepených plakátů nepříznivým počasím, vandaly nebo černým výlepem. Opravy provádíme zdarma, pokud budou předány plakáty navíc pro účel oprav.
 6. Formát se kontroluje při přijímání plakátů v pokladně Kulturního domu. Pokud rozměr plakátu přesahuje normou daný rozměr, je stanoven formát větší.
 7. Rovnoměrnost výlepu dodaných plakátů bude podřízena momentální kapacitě jednotlivých výlepových ploch.
 8. Zákazník má možnost požádat o výlep pouze na plochy dle individuálního výběru (platí pouze pro formáty do velikosti A2, nelze objednat pro formáty A1 a A0) a to za příplatek 10 Kč/ks.
 9. Výlep plakátů se provádí v úterý a pátek, pokud ředitel Centra kultury města Písek neurčí jinak (státní svátky…).
 10. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek (déšť, silný vítr, mráz) se výlep přesouvá na náhradní termín.
 11. Umístění přelepky se účtuje 5 Kč/ks. Za přelepky umístěné na plakát předem neručíme.
 12. Výlep se platí v hotovosti při přijímání plakátů, dle platného ceníku. V případě plakátů zaslaných poštou s přiloženou objednávkou, probíhá platba na základě faktury.
 13. Pravidla na pronájem výlepových ploch pro politické strany a hnutí v rámci předvolební kampaně budou aktualizovány vždy měsíc před volbami.
 14. Ředitel Centra kultury města Písek může v ojedinělých případech (akce charitativní, humanitární, apod.) stanovit smluvní cenu.
 15. Neoprávněný výlep bude ihned likvidován a oznámen Městské policii.
 16. Z výlepu jsou vyloučeny plakáty, které mají urážlivý obsah, jejich zveřejnění by mohlo způsobit pohoršení nebo jsou v rozporu s dobrými mravy.
 17. Seznam výlepových ploch je uveřejněn na www.centrumkultury.cz.
Výše uvedená pravidla Výlepového řádu Centra kultury města Písek jsou platná od 1. července 2017